Dietètica i nutrició

Part de la ciència de la nutrició que estudia els aliments a ingerir en funció de les condicions de la persona (mena de treball, sexe, edat, situació patològica, etc.) a fi d’aconseguir una alimentació suficient o de col·laborar en un tractament mèdic que afecti el metabolisme, tenint en compte els principis bioquímics i de nutrició.

Torna a Serveis