Obra Social

Ens impliquem activament en la promoció d’estils de vida saludables entre la població de la comarca de l’Anoia. Per això, col·laborem i participem en projectes i entitats esportives, sanitàries i culturals de la comarca, amb la finalitat de compartir i promocionar coneixements en relació a diferents aspectes de la salut.

 

PROGRAMA DE BEQUES
PER A ESTUDIANTS DE MEDICINA

El Programa de Beques MIPS neix de la voluntat de fomentar la igualtat d’oportunitats per aquells estudiants que necessiten un ajut econòmic, contribuint a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats.

Mitjançant la concessió d’ajuts econòmics a estudiants es pretén que puguin progressar amb normalitat en el procés de formació acadèmica i professional, incrementant d’aquesta manera les oportunitats d’aconseguir una ocupació de qualitat.

EL PREMI I LA BECA NIT DE LA PROFESSIÓ PER ALS PROFESSIONALS DE LA SALUT DE LA COMARCA DE L’ANOIA

L’objectiu del Premi Nit de la professió és col·laborar amb el desenvolupament de projectes de recerca i innovació per part dels professionals de la salut de l’Anoia, projectes relacionats amb la seva tasca professional desenvolupada en aquesta comarca.

2019

Premiada: Sra. Laura Borrega
Projecte: “Efectividad de la suplementación con calostro extraído prenatalmente para la prevención de complicaciones perinatales en neonatos de madres con diabetes

2022

Premiada: Gal·la Rouras i Hurtado
Projecte: Efectividad y seguridad del Sevoflurano tópico para el tratamiento de úlceras cutáneas dolorosas: ensayo clínico aleatorizado, doble ciego controlado con placebo.

Premiada: Laura Valls i Bartrolí
Projecte: Les guies 3D ajuden a millorar el posicionament de l’autoempelt de coracoides durant la cirurgia de Latarjet? Estudi cadavèric.

Premiat: Robert Panadés i Zafra
Projecte: La Telemedicina Proactiva (TMP), una eina per facilitar l’accessibilitat a la sanitat universal i millorar la prevenció en salut de la població assignada a un equip d’atenció primària de salut.

2023

Premiada: Marta Montero i Montero

Projecte: EMOCIONA’T: protocol d’intervenció comunitària a l’Anoia a través del Programa de Salut i Escola

Premiada: Clàudia Sànchez i Carbonell

Projecte: ANÀLISI SOBRE ELS RESULTATS OBSTÈTRICS DESPRÉS D’UNA CONITZACIÓ

Premiat: Christian Mauricio Alvarado i Escobar

Projecte: PROJECTE FRAGILITAT ANOIA

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG

Cada any Igualada acull una marató de donació de sang. Des de MIPS Fundació Privada hi donem suport i hi col·laborem amb una aportació econòmica per tal de fer front a les despeses de promoció i de logística, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de donacions en un sol dia.

ENTITATS ESPORTIVES, CULTURALS
I SANITÀRIES DE LA COMARCA DE L’ANOIA

MIPS Fundació Privada dóna suport a projectes que tinguin com
a objectiu les finalitats fundacionals i que s’ubiquin en la comarca de l’Anoia.