Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

Identitat: MIPS Fundació Privada
CIF: G64859259
Adreça: Carrer Sant Carles 59, 1-2; Igualada
Correu electrònic: dades@mipsfundacio.com
Telèfon: 938050404
Delegat de Protecció de Dades: MIPS Fundació Privada ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual pot posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat pot contactar amb el Delegat de Dades a través de les dades de contacte següents:

dades@mipsfundacio.com
Sra. Torras
Tel. 938075989

Finalitat

A MIPS Fundació Privada tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la pàgina web.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o fins que l’usuari no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, caldrà prendre en consideració les obligacions legals en matèria fiscal i les requerides per la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

Legitimació

L’oferta prospectiva i d’ampliació d’informació sobre els nostres serveis està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l’accepten expressament.

Destinataris

MIPS Fundació Privada no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari. No obstant utilitzem un servei d’allotjament web de tercers per al procediment i emmagatzemament de les dades en el nostre nom.

Drets

Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals.

Dret de rectificació: Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

Dret de limitació: Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat: Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’oposició: Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa WEB proporciona.