MIPS

MIPS Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 14 d’abril del 2008 a Igualada, que recull l’herència de molts anys d’experiència en el món de l’assistència sanitària, i ofereix una alternativa de qualitat en la sanitat de la comarca de l’Anoia i Catalunya Central.

Ofereix una assistència mèdica personalitzada i a la vanguardia de les noves tecnologies, amb un ampli quadre d’especialitats mèdiques i un equip de més de 250 professionals.

nou-mips

La nostra història

MIPS Fundació Privada gestiona els centres originaris de la Mútua Igualadina de Previsió Social. Aquesta mútua té les seves arrels l’any 1941, quan sota la denominació de Mútua Igualadina de Seguro de Enfermedades, va ser creada per un grup de persones amb iniciativa privada, que tenien com a únic objectiu el de vetllar per les persones. No va ser fins el 1972 que es van modificar els estatuts, passant a denominar-se Mútua Igualadina de Previsión.

Aquesta entitat va saber fer front al pas del temps i va canviar el nom a Mútua Igualadina de Previsió Social. La Mútua va gestionar una clínica pròpia construïda en 3 fases, durant el 1968, 1982 i 1988. El 1980 va inaugurar uns consultoris externs al Passeig Verdaguer 120.

Fruit de les necessitats existents a la comarca i del nombre creixent de mutualistes, es van ampliar les instal·lacions, amb una renovació dels equipaments i una ampliació de les especialitats mèdiques, ubicant unes instal·lacions al carrer Delícies 8, amb més de 1.600 m².

El 2009, MIPS Fundació Privada comença a gestionar els centres mèdics, que abans eren titularitat de la Mútua Igualadina de Previsió Social, convertint-se en prestador d’aquests serveis mèdics del carrer Delícies 8.

L’any 2017, es va rehabilitar l’edifici de l’antic hospital per ubicar les noves instal·lacions del centre Mèdic. Aquest projecte per fases del Passeig Verdaguer 114 d’Igualada, es divideix en soterrani, planta baixa, primera, segona, tercera i planta coberta, amb una superfície total de més de 4.300 m².

Actualment, totes les consultes i proves mèdiques es realitzen al Passeig Verdaguer 114, excepte la unitat de Cirurgia Major Ambulatòria, que s’ha mantingut al centre del carrer Delícies 8.

Els fundadors de l’entitat són:

– Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa
– Sra. Antònia Combalia i Vila
– Sr. Remigi Combalia i Vila
– Sr. Francesc Fàbregas i Graells
– Sr. Josep Mª Morros i Carulla
– Sr. Miquel Pintó i Batalla
– Sra. Francisca Riba i Olivé

centro-medico-mips-igualada

FINALITATS

MIPS Fundació Privada no persegueix cap tipus de lucre i va ser construïda per a la realització de les següents finalitats:

MIPS1

La prestació directa de serveis d'assistència mèdica, sanitària o d'atencions a la tercera edat

Per propi compte o per compte d'altres entitats públiques o privades, ja es tracti d'entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social, de Mútues de Previsió, Companyies d'assegurances privades o de qualsevol altra entitat relacionada amb l'activitat mèdica, sanitària o assistencial, mitjançant la celebració dels corresponents convenis o contractes.
MIPS2

Construir, organitzar i
posar a disposició
elements d’infraestructura
hospitalària

Construir, adquirir, organitzar i posar a disposició d'altres persones o entitats mitjançant convenis, aquells elements d'infraestructura hospitalària o sanitària que siguin útils per a l'assistència mèdica i sanitària de la població, tant si es tracta d'edificis, com d'equips, instal·lacions i utillatges.

MIPS3

Obra Social a persones i col·lectius

Concedir ajudes gratuïtes a persones i col.lectius econòmicament necessitats amb la finalitat d'atendre o de contribuir a l'atenció de les despeses de llur assistència mèdica o quirúrgica.
MIPS4

Organitzar o contribuir
a l'organització de
congressos, cursos,
symposiums, etc.

Concedir ajudes per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis, beques, borses d'estudi, afavorir els intercanvis científics, realitzar i subvencionar programes i activitats docents i d'investigació o esdeveniments diversos relacionats amb els objectius fundacionals.

Actualitat i futur

MIPS Centre Mèdic s’ha especialitzat per tal d’oferir un servei a mida i de qualitat, amb un ampli quadre mèdic de professionals altament qualificats, i amb una millora continua dels recursos tecnològics.

MIPS té la clara voluntat d’evolucionar en base a les seves finalitats fundacionals, en constant adaptació a les necessitats de la nostra societat i a les exigències de cada temps.

Col·laboracions i acords destacats

El passat dia 1 d’octubre de 2021, MIPS Fundació Privada va signar un conveni de col·laboració empresarial amb MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL M.P.S. A PRIMA FIXA. que ens permetrà sumar nous compromisos per seguir acomplint les finalitats de la Fundació.

En el mes de maig de 2022, MIPS Fundació Privada ha adquirit un nou equip mèdic de TAC amb el patrocini de MGC INSURANCE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, en compliment dels compromisos adquirits per la MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL M.P.S. A PRIMA FIXA amb la finalitat de seguir oferint uns serveis a la  vantguarda de les noves tecnologies.

PATRONAT

Òrgan de govern

President
Sr. Juan Prats i Roca

Vice-Presidenta
Sra. Margarita Pintó i Colom

Secretari
Sr. Josep Morera i Claramunt

Vocal
Sr. Ramon Tomàs i Riba

Vocal
Sr. Eduard Franquesa i Martí

Vocal
Sr. Felip Combalia i Cendra

Vocal
Sr. Josep Palmés i Combalia

Sr. Juan Prats i Roca
President Sr. Juan Prats i Roca
Sra. Margarita Pintó i Colom
Vice-presidenta Sra. Margarita Pintó i Colom
Sr. Josep Morera i Claramunt
Secretari Sr. Josep Morera i Claramunt
Sr. Ramon Tomàs i Riba
Vocal Sr. Ramon Tomàs i Riba
Sr. Eduard Franquesa i Martí
Vocal Sr. Eduard Franquesa i Martí
Sr. Felip Combalia i Cendra
Vocal Sr. Felip Combalia i Cendra
Sr. Josep Palmés i Combalia
Vocal Sr. Josep Palmés i Combalia
directora-mips

Direcció General de l’Entitat
Sra. Antònia Pintó i Colom