Beques

Bases de la convocatòria

Fundació MIPS, G-64859259, amb domicili social al Passeig Mossèn Jacint Verdaguer 114, 08700 Igualada (Barcelona), llença la Convocatòria Beques Fundació MIPS 2023, la qual es regirà pel que es disposa a les bases següents.

El Programa de Beques MIPS neix de la voluntat de fomentar la igualtat d’oportunitats per aquells estudiants que necessiten un ajut econòmic, contribuint a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats. Mitjançant la concessió d’ajuts econòmics a estudiants es pretén que puguin progressar amb normalitat en el procés de formació acadèmica i professional, incrementant d’aquesta manera les oportunitats d’aconseguir una ocupació de qualitat.

• Podran sol·licitar les beques aquelles persones que cursin medicina.
Els candidats a les beques hauran de reunir, a més, els requisits següents:
• Ser estudiant de Medicina.
• Haver aprovat totes les assignatures del darrer curs.
• Estar empadronat a l’Anoia amb una antiguitat mínima de 3 anys.

– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Currículum Vitae abreujat.
– Carta de presentació en què s’exposin els motius pels quals sol·licita la beca (màxim de 1.000 paraules).
– Certificat d’empadronament.
– Còpia de la matrícula o certificat d’estar matriculats a Medicina el curs 2022-2023.
– Notes del darrer curs o expedient acadèmic.
Fitxa de sol·licitud de beca degudament emplenada.

Sol·licitud de beca:
– Sol·licitud de beca: del 5 d’octubre al 23 d’octubre de 2023.

Abans de l’11 de novembre de 2023, penjarem les llistes dels becats a la nostra pàgina web www.mipsfundacio.com , i ens posarem en contacte amb els beneficiaris.

L’acte tradicional d’entrega de Beques es realitzarà al Museu de la Pell d’Igualada el dia 24 de novembre a les 21.00 h. Recordem als beneficiaris que l’assistència és obligatòria.

El programa de beques 2023 està dotat amb un import màxim de 30.000€.

En cas que més de 25 estudiants requereixin beca, i compleixin els requisits, la Junta de Selecció de Beques decidirà el criteri de distribució de l’import assignat a aquesta edició.

La Junta de Selecció de Beques revisarà la sol·licitud de beca després de la seva recepció.

En cas que la documentació presentada al costat de la sol·licitud sigui incompleta, s’atorgarà al sol·licitant un termini d’esmena de 72 hores, que computarà a partir de la data de comunicació a l’interessat/a, a través de correu electrònic.

Si no s’esmena i no es soluciona el defecte en l’esmentat termini, es procedirà a arxivar aquesta sol·licitud, considerant-la com “no presentada”.

Comunicar l’acceptació de la beca per escrit i recollir personalment l’acreditació com a becari en l’acte de lliurament, que en principi està previst pel 24 de novembre de 2023.

Realitzar els estudis previstos segons la sol·licitud presentada.

En cas d’incompliment dels compromisos contrets pels becaris d’acord amb aquestes bases i amb les normes que es puguin establir, la Fundació es reserva el dret a procedir com consideri oportú, fins i tot exigint la devolució de les quantitats rebudes.

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
2023

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mutua General de Catalunya i Mútua Igualadina Fundació Privada, hem dotat el programa de beques amb 30.000 €.

L’acte tradicional d’entrega de Beques es realitzarà al Museu de la Pell d’Igualada el dia 24 de novembre a les 21.00 h. Recordem als beneficiaris que l’assistència és obligatòria.

Xènia Amer i Riera
Maria Borràs i Borràs
Marta Canales i Martos
Omnia Chaaro i Oulad Salah
Queralt Collado i Cárcel
Carlota Díaz-Guerra i Prats
Carla Elias i Santamaria
Marta Elías i Santamaria
David Escalante i Álamo
Jordi Guasch i Olivé
Maria Guerrero i Alemany

Carla Mendoza i Vidal
Alba Moreno i Ferran
Olga Núñez i Almendros
Mar París i Mateu
Alba Pelfort i Ventura
Nil Puiggròs i Cuadros
Mariona Rodríguez i Garcia
Anna Saumell i Miserachs
Clàudia Solà i Vives
Paula Solé i Ostal
Aina Sorolla i Masagué
Laia Torras i Duran

2022

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina Fundació Privada, hem dotat el programa de beques amb 22.000 €.

L’acte tradicional d’entrega de Beques es realitzarà al Museu de la Pell d’Igualada el dia 25 de novembre a les 21.00 h. Recordem als beneficiaris que l’assistència és obligatòria.

Xènia Amer i Riera
Maria Borràs i Borràs
Marta Canales i Martos
Queralt Collado i Carcel
Carlota Díaz-Guerra i Prats
Carla Elias i Santamaria
David Escalante i Àlamo
Jordi Guasch i Olivé
Carla Mendoza i Vidal
Júlia Mestres i Segués
Alba Moreno i Ferran

Olga Núñez i Almendros
Mar París i Mateu
Alba Pelfort i Ventura
Nil Puiggròs i Cuadros
Mariona Rodriguez i Garcia
Aina Sánchez i Quin
Anna Saumell i Miserachs
Clàudia Solà i Vives
Paula Solé i Ostal
Aina Sorolla i Masagué
Laia Torras i Duran

2021

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, hem dotat el programa de beques amb 19.000 €.

L’acte tradicional d’entrega de Beques es realitzarà al Museu de la Pell d’Igualada el dia 26 de novembre a les 21.00 h. Recordem als beneficiaris que l’assistència és obligatòria.

Borràs i Borràs, Maria
Canales i Martos, Marta
Colet i Velasco, Marta
Diaz-Guerra i Prats, Carlota
Escalante i Àlamo, David
Guasch i Olive, Jordi
Martí i Saumell, Aleth
Mestres i Segués, Júlia
Moreno i Ferran, Alba
Nuñez i Almendros, Olga

Paris i Mateu, Mar
Pelfort i Ventura, Alba
Puiggros i Cuadros, Nil
Sanchez i Quin, Aina
Saumell i Miserachs, Anna
Sendrós i Galvez, Maria
Solé i Ostal, Paula
Sorolla i Masagué, Aina
Torras i Duran, Laia

2020

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, hem dotat el programa de beques amb 24.000€.

A causa de la situació actual de Pandèmia pel Covid-19, aquest any no podrem celebrar l’acte tradicional d’entrega de beques. Contactarem personalment amb els beneficiaris, abans del 10 de desembre, per acordar data de lliurament.

Bausili i Riba, Clàudia
Borràs i Borràs, Maria
Canales i Martos, Marta
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Gabarró i Amat, Pere
Guasch Olive, Jordi
Jorba i Riba, Berta
Martí Saumell, Aleth

Mestres i Segués, Júlia
Muñoz i Sanchez, Marta
Nieves i Lobato, Marta
Nuñez i Almendros, Olga
Paris i Mateu, Mar
Pelfort i Moreno, Marina
Pelfort i Ventura, Alba
Prats Bacardit, Enric

Ribaudí Compte, Anna
Rius Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Saumell i Miserachs, Anna
Sendrós Galvez, Maria
Solei Ostal, Paula
Sorolla i Masagué, Aina

2019

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 22.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Gabarró i Amat, Pere
Jorba i Riba, Berta

Llanos i Chamorro, Juan Esteban
Martí i Saumell, Aleth
Mendoza i Vidal, Carla
Mestres i Segués, Júlia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Pelfort i Ventura, Alba
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sendrós i Galvez, Maria
Vilardell i Alonso, Xènia

2018

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 26.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Ferran i Pablo, Assumpció
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Jorba i Riba, Berta
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Vilardell i Alonso, Xènia

2017

Gràcies a la col·laboració econòmica de 12.000 euros Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col·laboració de 7.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 29.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Huerta i Vélez, Anna
Jorba i Riba, Berta
Jorba i Palomas, Gemma
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Oller i Domingo, Xènia
Pelfort i Moreno, Marina

Prats i Bacardit, Enric
Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Salvador i Hernandez, Lluís
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Viladrell i Alonso, Xènia

2016

Gràcies a la col.laboració de 6.000 euros de la Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col.laboració de 4.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació del programa de beques a 35.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Bausili i Riba, Clàudia
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
García i Lopez, Marina
Gonzalez i Grado, Carla
Guarro i Carreras, M Teresa
Guerra i Mas, Henar

Huerta i Vélez, Anna
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martí i Saumell, Aleth
Martínez i Jiménez, David
Melero i Iglesias, Sofia
Notó i Fàbregas, Marc
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric
Ribaudí i Compte, Anna

Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Vila i Comas, Anna
Vila i Serra, Maria
Viladrell Alonso, Xènia

2015
beca-2015-mips

Gràcies a la col.laboració econòmica de 18.000 euros de la Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col.laboració de 4.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 38.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Bausili i Riba, Clàudia
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
Gonzalez i Grado, Carla
Guerra i Mas, Henar
Huerta i Vélez, Anna
Jorba i Palomas, Gemma

Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martí i Saumell, Aleth
Martínez i Jiménez, David
Melero i Iglesias, Sofia
Notó i Fàbregas, Marc
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric
Puig i Riera, Núria
Riba i Pons, Irene
Rica i Grau, Cristina

Rius i Borrell, Laia
Sanz i Llorente, Andrea
Senserrich i Roset, Mireia
Susanna i Calero, Marta
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Valls i Bartolí, Laura
Viladrell Alonso, Xènia
Vives i Moreno, Jordi

2014
beca-2014-mips

Gràcies a la col.laboració econòmica de 11.000 euros de la Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col.laboració de 3.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 34.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Domènech i Marcè, Elisabet
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
Ferran i Pablo, Assumpció
Gonzalez i Grado, Carla
Huerta i Vélez, Anna

Jorba Palomas, Gemma
Jové i Vivó, Clara
Llorach i Andrés, Carlota
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martínez i Jiménez, David
Mateu i Salat, Manel
Notó i Fàbregas, Marc
Peñalver i Piñol, Arnau
Pons i Bartolí, Aleix
Riba i Pons, Irene
Rica i Grau, Cristina
Senserrich i Roset, Mireia

Susanna i Calero, Marta
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Valls i Bartolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi

2013
becas-2013-mips

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 26.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Ferran i Pablo, Assumpció
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Jorba i Riba, Berta
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Vilardell i Alonso, Xènia

2012
beca-2012-mips

Aguilera i Pujabet, Montserrat
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Cristóbal i Saiz, Laura
Gonzalez i Lopera, Marta
Huerta i Vélez, Anna
Jové i Vivó, Clara
Llorach i Andrés, Carlota
Margets i Alomar, Adriana

Marín i Esteve, Ester
Martí i Torras, Blai
Martínez i Jiménez, David
Mateu i Salat, Manel
Notó i Fàbregas, Marc
Onieva i Gil, Laia
Pons i Bartolí, Aleix
Rosich i Guitart, Mireia
Santano i Soler, Anna

Senserrich i Roset, Mireia
Solà i Enriquez, Berta
Susanna i Calero, Marta
Tormo i Ratera, Marian
Torras i Vives, Verònica
Ubals i Cazorla, Maria
Valls i Bartrolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi

2011
beca-2011-mips

Borràs Mora, Mariona
Cantero Carbonell, Alba
Casajuana Urgell, Eduard
Gil Onieva, Laia
Llorach Andrés, Carlota
Martínez Jiménez, David
Mateu Salat, Manel

Notó Fàbregas, Marc
Santano Soler, Anna
Sensarrich i Roset, Mireia
Solà Enriquez, Berta
Valls Bartrolí, Laura
Vives Moreno, Jordi

2010

L’any 2010 els beneficiaris, estudiants de medicina, de les beques MIPS son el següents:

Borràs i Mora, Mariona
Domènech i Marsal, Èlia
Llorach i Andrés, Carlota
Senserrich i Roset, Mireia
Solà i Enriquez, Berta
Valls i Bartrolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi