Beques

Beques per estudiants de medicina.

Fundació MIPS, G-64.859.259 amb domicili social al C/ Sant Carles núm. 59, 08700 Igualada (Barcelona), llença la Convocatòria Beques Fundació MIPS 2022 , la qual es regirà pel que es disposa a les següents Bases.

El Programa de Beques MIPS neix de la voluntat de fomentar la igualtat d’oportunitats per aquells estudiants que necessiten un ajut econòmic, contribuint a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats. Mitjançant la concessió d’ajuts econòmics a estudiants es pretén que puguin progressar amb normalitat en el procés de formació acadèmica i professional, incrementant d’aquesta manera les oportunitats d’aconseguir una ocupació de qualitat.

Podran sol·licitar les beques aquelles persones que cursin medicina.
Els candidats a les beques hauran de reunir, a més, els següents requisits:
– Ésser estudiant de medicina.
– Haver aprovat totes les assignatures del darrer curs.
– Estar empadronat a l’Anoia amb una antiguitat mínima de 3 anys.

– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Currículum Vitae abreujat.
– Carta de presentació en què s’exposin els motius pels quals sol·licita la beca (màxim de 1.000 paraules).
– Certificat d’empadronament.
– Còpia de la matrícula o certificat d’estar matriculats a Medicina el curs 2022-2023.
– Notes del darrer curs o expedient acadèmic.
Fitxa de sol·licitud de beca degudament emplenada.

Sol·licitud de beca:
– Període ordinari: del 3 d’octubre al 21 d’octubre de 2022.
– Període extraordinari amb justificació: 26 d’octubre de 2022.

Abans del 14 de novembre de 2022, penjarem les llistes dels becats a la nostra pàgina web www.mipsfundacio.com , i ens comunicarem amb els beneficiaris.

La sol·licitud de beca , juntament amb la documentació adjunta , s’enviarà:
– per correu electrònic a infor@mipsfundacio.com (Assumpte: Beques MIPS 2022)
– o bé al centre mèdic del Passeig Verdaguer 114 – 08700 Igualada.

El programa de beques 2022 està dotat amb un import màxim de 25.000€.
En cas que més de 25 estudiants requereixin beca, i compleixin els requisits, la junta de beques decidirà el criteri de distribució del import assignat a aquesta edició.

– La Junta de Selecció de Beques revisarà la sol·licitud de beca després de la seva recepció.

– En cas que la documentació presentada al costat de la sol·licitud sigui incompleta, s’atorgarà al sol·licitant un termini d’esmena de 72 hores, que computarà a partir de la data de comunicació a l’interessat/a, a través de correu electrònic.

– Si no s’esmena i soluciona el defecte en l’esmentat termini, es procedirà a arxivar aquesta sol·licitud, considerant-la com “no presentada”.

– Comunicar l’acceptació de la beca per escrit i recollir personalment l’acreditació com a becari el l’acte de lliurament, que en principi està previst el 25 de novembre de 2022.

– Realitzar els estudis previstos segons la sol·licitud presentada.

En cas d’incompliment dels compromisos contrets pels becaris d’acord amb aquestes bases i amb les normes que es puguin establir, la Fundació es reserva el dret a procedir com consideri oportú, fins i tot exigint la devolució de les quantitats rebudes.

202120202019201820172016201520142013201220112010
2021

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, hem dotat el programa de beques amb 19.000 €.

L’acte tradicional d’entrega de Beques es realitzarà al Museu de la Pell d’Igualada el dia 26 de novembre a les 21.00 h. Recordem als beneficiaris que l’assistència és obligatòria.

Borràs i Borràs, Maria
Canales i Martos, Marta
Colet i Velasco, Marta
Diaz-Guerra i Prats, Carlota
Escalante i Àlamo, David
Guasch i Olive, Jordi
Martí i Saumell, Aleth
Mestres i Segués, Júlia
Moreno i Ferran, Alba
Nuñez i Almendros, Olga

Paris i Mateu, Mar
Pelfort i Ventura, Alba
Puiggros i Cuadros, Nil
Sanchez i Quin, Aina
Saumell i Miserachs, Anna
Sendrós i Galvez, Maria
Solé i Ostal, Paula
Sorolla i Masagué, Aina
Torras i Duran, Laia

2020

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, hem dotat el programa de beques amb 24.000€.

A causa de la situació actual de Pandèmia pel Covid-19, aquest any no podrem celebrar l’acte tradicional d’entrega de beques. Contactarem personalment amb els beneficiaris, abans del 10 de desembre, per acordar data de lliurament.

Bausili i Riba, Clàudia
Borràs i Borràs, Maria
Canales i Martos, Marta
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Gabarró i Amat, Pere
Guasch Olive, Jordi
Jorba i Riba, Berta
Martí Saumell, Aleth

Mestres i Segués, Júlia
Muñoz i Sanchez, Marta
Nieves i Lobato, Marta
Nuñez i Almendros, Olga
Paris i Mateu, Mar
Pelfort i Moreno, Marina
Pelfort i Ventura, Alba
Prats Bacardit, Enric

Ribaudí Compte, Anna
Rius Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Saumell i Miserachs, Anna
Sendrós Galvez, Maria
Solei Ostal, Paula
Sorolla i Masagué, Aina

2019

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 22.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Gabarró i Amat, Pere
Jorba i Riba, Berta

Llanos i Chamorro, Juan Esteban
Martí i Saumell, Aleth
Mendoza i Vidal, Carla
Mestres i Segués, Júlia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Pelfort i Ventura, Alba
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sendrós i Galvez, Maria
Vilardell i Alonso, Xènia

2018

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 26.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Ferran i Pablo, Assumpció
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Jorba i Riba, Berta
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Vilardell i Alonso, Xènia

2017

Gràcies a la col·laboració econòmica de 12.000 euros Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col·laboració de 7.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 29.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Huerta i Vélez, Anna
Jorba i Riba, Berta
Jorba i Palomas, Gemma
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Oller i Domingo, Xènia
Pelfort i Moreno, Marina

Prats i Bacardit, Enric
Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Salvador i Hernandez, Lluís
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Viladrell i Alonso, Xènia

2016

Gràcies a la col.laboració de 6.000 euros de la Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col.laboració de 4.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació del programa de beques a 35.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Bausili i Riba, Clàudia
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
García i Lopez, Marina
Gonzalez i Grado, Carla
Guarro i Carreras, M Teresa
Guerra i Mas, Henar

Huerta i Vélez, Anna
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martí i Saumell, Aleth
Martínez i Jiménez, David
Melero i Iglesias, Sofia
Notó i Fàbregas, Marc
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric
Ribaudí i Compte, Anna

Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Vila i Comas, Anna
Vila i Serra, Maria
Viladrell Alonso, Xènia

2015
beca-2015-mips

Gràcies a la col.laboració econòmica de 18.000 euros de la Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col.laboració de 4.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 38.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Bausili i Riba, Clàudia
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
Gonzalez i Grado, Carla
Guerra i Mas, Henar
Huerta i Vélez, Anna
Jorba i Palomas, Gemma

Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martí i Saumell, Aleth
Martínez i Jiménez, David
Melero i Iglesias, Sofia
Notó i Fàbregas, Marc
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric
Puig i Riera, Núria
Riba i Pons, Irene
Rica i Grau, Cristina

Rius i Borrell, Laia
Sanz i Llorente, Andrea
Senserrich i Roset, Mireia
Susanna i Calero, Marta
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Valls i Bartolí, Laura
Viladrell Alonso, Xènia
Vives i Moreno, Jordi

2014
beca-2014-mips

Gràcies a la col.laboració econòmica de 11.000 euros de la Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa, i a la col.laboració de 3.000 euros de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 34.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Domènech i Marcè, Elisabet
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
Ferran i Pablo, Assumpció
Gonzalez i Grado, Carla
Huerta i Vélez, Anna

Jorba Palomas, Gemma
Jové i Vivó, Clara
Llorach i Andrés, Carlota
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martínez i Jiménez, David
Mateu i Salat, Manel
Notó i Fàbregas, Marc
Peñalver i Piñol, Arnau
Pons i Bartolí, Aleix
Riba i Pons, Irene
Rica i Grau, Cristina
Senserrich i Roset, Mireia

Susanna i Calero, Marta
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Valls i Bartolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi

2013
becas-2013-mips

Gràcies a la col·laboració econòmica de Mútua Igualadina de Previsió Socials MPS a Prima Fixa, i de Mútua Igualadina Fundació Privada, s’ha ampliat la dotació de les beques a 26.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Ferran i Pablo, Assumpció
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Jorba i Riba, Berta
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Vilardell i Alonso, Xènia

2012
beca-2012-mips

Aguilera i Pujabet, Montserrat
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Cristóbal i Saiz, Laura
Gonzalez i Lopera, Marta
Huerta i Vélez, Anna
Jové i Vivó, Clara
Llorach i Andrés, Carlota
Margets i Alomar, Adriana

Marín i Esteve, Ester
Martí i Torras, Blai
Martínez i Jiménez, David
Mateu i Salat, Manel
Notó i Fàbregas, Marc
Onieva i Gil, Laia
Pons i Bartolí, Aleix
Rosich i Guitart, Mireia
Santano i Soler, Anna

Senserrich i Roset, Mireia
Solà i Enriquez, Berta
Susanna i Calero, Marta
Tormo i Ratera, Marian
Torras i Vives, Verònica
Ubals i Cazorla, Maria
Valls i Bartrolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi

2011
beca-2011-mips

Borràs Mora, Mariona
Cantero Carbonell, Alba
Casajuana Urgell, Eduard
Gil Onieva, Laia
Llorach Andrés, Carlota
Martínez Jiménez, David
Mateu Salat, Manel

Notó Fàbregas, Marc
Santano Soler, Anna
Sensarrich i Roset, Mireia
Solà Enriquez, Berta
Valls Bartrolí, Laura
Vives Moreno, Jordi

2010

L’any 2010 els beneficiaris, estudiants de medicina, de les beques MIPS son el següents:

Borràs i Mora, Mariona
Domènech i Marsal, Èlia
Llorach i Andrés, Carlota
Senserrich i Roset, Mireia
Solà i Enriquez, Berta
Valls i Bartrolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi