Becas

Becas para estudiantes de medicina.

El Programa de Becas MIPS nace de la voluntad de fomentar la igualdad de oportunidades para aquellos estudiantes que necesitan una ayuda económica, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades.

Mediante la concesión de ayudas económicas a estudiantes se pretende que puedan progresar con normalidad en el proceso de formación académica y profesional, incrementando de este modo las oportunidades de conseguir una ocupación de calidad.

Las becas se convocan anualmente y las bases se publican en esta misma web durante el mes de septiembre. La entrega de las becas se lleva a cabo a finales de noviembre del mismo año en el Centro Médico de MIPS.

Beneficiarios de las becas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2022202120202019201820172016201520142013201220112010
2022

Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina Fundació Privada, hemos dotado el programa de becas con 22.000 €.

El acto tradicional de entrega de Becas se realizará en el Museo de la Piel de Igualada el día 25 de noviembre a las 21:00 h. Recordamos a los beneficiarios que la asistencia es obligatoria.

Xènia Amer i Riera
Maria Borràs i Borràs
Marta Canales i Martos
Queralt Collado i Carcel
Carlota Díaz-Guerra i Prats
Carla Elias i Santamaria
David Escalante i Àlamo
Jordi Guasch i Olivé
Carla Mendoza i Vidal
Júlia Mestres i Segués
Alba Moreno i Ferran

Olga Núñez i Almendros
Mar París i Mateu
Alba Pelfort i Ventura
Nil Puiggròs i Cuadros
Mariona Rodriguez i Garcia
Aina Sánchez i Quin
Anna Saumell i Miserachs
Clàudia Solà i Vives
Paula Solé i Ostal
Aina Sorolla i Masagué
Laia Torras i Duran

2021

Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina de Previsión Social MPS en Prima Fija, y de Mutua Igualadina Fundación Privada, hemos dotado el programa de becas con 19.000 €.

El acto tradicional de entrega de Becas se realizará en el Museo de la Piel de Igualada el día 26 de noviembre a las 21:00h. Recordamos a los beneficiarios que la asistencia es obligatoria.

Borràs i Borràs, Maria
Canales i Martos, Marta
Colet i Velasco, Marta
Diaz-Guerra i Prats, Carlota
Escalante i Àlamo, David
Guasch i Olive, Jordi
Martí i Saumell, Aleth
Mestres i Segués, Júlia
Moreno i Ferran, Alba
Nuñez i Almendros, Olga

Paris i Mateu, Mar
Pelfort i Ventura, Alba
Puiggros i Cuadros, Nil
Sanchez i Quin, Aina
Saumell i Miserachs, Anna
Sendrós i Galvez, Maria
Solé i Ostal, Paula
Sorolla i Masagué, Aina
Torras i Duran, Laia

2020

Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y de Mutua Igualadina Fundació Privada, hemos dotado el programa de becas con 24.000€.
A causa de la situación actual de Pandemia por el Covid-19, este año no podremos celebrar el acto tradicional de entrega de becas. Contactaremos personalmente con los beneficiarios, antes del 10 de diciembre, para acordar fecha de entrega.

Bausili i Riba, Clàudia
Borràs i Borràs, Maria
Canales i Martos, Marta
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Gabarró i Amat, Pere
Guasch Olive, Jordi
Jorba i Riba, Berta
Martí Saumell, Aleth

Mestres i Segués, Júlia
Muñoz i Sanchez, Marta
Nieves i Lobato, Marta
Nuñez i Almendros, Olga
Paris i Mateu, Mar
Pelfort i Moreno, Marina
Pelfort i Ventura, Alba
Prats Bacardit, Enric

Ribaudí Compte, Anna
Rius Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Saumell i Miserachs, Anna
Sendrós Galvez, Maria
Solei Ostal, Paula
Sorolla i Masagué, Aina

2019

Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 22.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Gabarró i Amat, Pere
Jorba i Riba, Berta

Llanos i Chamorro, Juan Esteban
Martí i Saumell, Aleth
Mendoza i Vidal, Carla
Mestres i Segués, Júlia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Pelfort i Ventura, Alba
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sendrós i Galvez, Maria
Vilardell i Alonso, Xènia

2018

Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 26.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Ferran i Pablo, Assumpció
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Jorba i Riba, Berta
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Vilardell i Alonso, Xènia

2017

Gracias a la colaboración económica de 12.000 € de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y la colaboración de 7.000 € de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 29.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Huerta i Vélez, Anna
Jorba i Riba, Berta
Jorba i Palomas, Gemma
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Oller i Domingo, Xènia
Pelfort i Moreno, Marina

Prats i Bacardit, Enric
Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Salvador i Hernandez, Lluís
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Viladrell i Alonso, Xènia

2016

Gracias a la colaboración económica de 6.000 € de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y la colaboración de 4.000 € de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 35.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Bausili i Riba, Clàudia
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
García i Lopez, Marina
Gonzalez i Grado, Carla
Guarro i Carreras, M Teresa
Guerra i Mas, Henar

Huerta i Vélez, Anna
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martí i Saumell, Aleth
Martínez i Jiménez, David
Melero i Iglesias, Sofia
Notó i Fàbregas, Marc
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric
Ribaudí i Compte, Anna

Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Vila i Comas, Anna
Vila i Serra, Maria
Viladrell Alonso, Xènia

2015
beca-2015-mips

Gracias a la colaboración económica de 18.000 € de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y la colaboración de 4.000 € de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 38.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Bausili i Riba, Clàudia
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
Gonzalez i Grado, Carla
Guerra i Mas, Henar
Huerta i Vélez, Anna
Jorba i Palomas, Gemma

Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martí i Saumell, Aleth
Martínez i Jiménez, David
Melero i Iglesias, Sofia
Notó i Fàbregas, Marc
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric
Puig i Riera, Núria
Riba i Pons, Irene
Rica i Grau, Cristina

Rius i Borrell, Laia
Sanz i Llorente, Andrea
Senserrich i Roset, Mireia
Susanna i Calero, Marta
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Valls i Bartolí, Laura
Viladrell Alonso, Xènia
Vives i Moreno, Jordi

2014
beca-2014-mips

Gracias a la colaboración económica de 11.000 € de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y la colaboración de 3.000 € de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 34.000 euros.

Aguado i Sorolla, Maria
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Compte Guix, Anna
Cristóbal i Saiz, Laura
Domènech i Marcè, Elisabet
Ehsan i Pernía, Aram
Farrera i Nuñez, Julia
Farrés i Pla, Cristina
Ferran i Pablo, Assumpció
Gonzalez i Grado, Carla
Huerta i Vélez, Anna

Jorba Palomas, Gemma
Jové i Vivó, Clara
Llorach i Andrés, Carlota
Luque i Luna, Mar
Marín i Esteve, Ester
Martínez i Jiménez, David
Mateu i Salat, Manel
Notó i Fàbregas, Marc
Peñalver i Piñol, Arnau
Pons i Bartolí, Aleix
Riba i Pons, Irene
Rica i Grau, Cristina
Senserrich i Roset, Mireia

Susanna i Calero, Marta
Tormo Ratera, Marian
Tormo Ratera, Marta
Torras i Vives, Verònica
Tort i Estruch, Ivette
Valls i Bartolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi

2013
becas-2013-mips

Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 26.000 euros.
Gracias a la colaboración económica de Mutua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima fixa, y de Mutua Igualadina Fundació Privada, se ha ampliado la dotación de las becas a 26.000 euros.

Amoròs i Robles, Cristina
Bausili i Riba, Clàudia
Biosca i Caro, Sara
Borràs i Borràs, Maria
Colet i Velasco, Marta
Escalante i Àlamo, David
Ferran i Pablo, Assumpció
García i Lopez, Marina
Guarro i Carreras, M Teresa

Jorba i Riba, Berta
Llorens i Marsal, Marta
Luque i Luna, Mar
Martí i Saumell, Aleth
Melero i Iglesias, Sofia
Muñoz i Sanchez, Marta
Pelfort i Moreno, Marina
Peñalver i Piñol, Arnau
Prats i Bacardit, Enric

Ribaudí i Compte, Anna
Rica i Grau, Cristina
Rius i Borrell, Laia
Salazar i Raich, Mar
Sanchez i Quin, Aina
Sanz i Llorente, Andrea
Tormo i Ratera, Marta
Vilardell i Alonso, Xènia

2012
beca-2012-mips

Aguilera i Pujabet, Montserrat
Borràs i Mora, Mariona
Casajuana i Urgell, Eduard
Cristóbal i Saiz, Laura
Gonzalez i Lopera, Marta
Huerta i Vélez, Anna
Jové i Vivó, Clara
Llorach i Andrés, Carlota
Margets i Alomar, Adriana

Marín i Esteve, Ester
Martí i Torras, Blai
Martínez i Jiménez, David
Mateu i Salat, Manel
Notó i Fàbregas, Marc
Onieva i Gil, Laia
Pons i Bartolí, Aleix
Rosich i Guitart, Mireia
Santano i Soler, Anna

Senserrich i Roset, Mireia
Solà i Enriquez, Berta
Susanna i Calero, Marta
Tormo i Ratera, Marian
Torras i Vives, Verònica
Ubals i Cazorla, Maria
Valls i Bartrolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi

2011
beca-2011-mips

Borràs Mora, Mariona
Cantero Carbonell, Alba
Casajuana Urgell, Eduard
Gil Onieva, Laia
Llorach Andrés, Carlota
Martínez Jiménez, David
Mateu Salat, Manel

Notó Fàbregas, Marc
Santano Soler, Anna
Sensarrich i Roset, Mireia
Solà Enriquez, Berta
Valls Bartrolí, Laura
Vives Moreno, Jordi

2010

En el año 2010 los beneficiarios, estudiantes de medicina, de las becas MIPS fueron los siguientes:

Borràs i Mora, Mariona
Domènech i Marsal, Èlia
Llorach i Andrés, Carlota
Senserrich i Roset, Mireia
Solà i Enriquez, Berta
Valls i Bartrolí, Laura
Vives i Moreno, Jordi