Anatomia patològica

Branca de l’anatomia que estudia les modificacions anatòmiques aparegudes als òrgans i als teixits com a conseqüència dels agents morbosos i que no són detectables a ull nu o observades només amb l’ajuda del microscopi. Entre d’altres proves, realitzem les següents.

  • Citologies cervicovaginals
  • Citologies generals
  • PAAF
  • Biòpsies
  • Biòpsies preoperatòries
  • Tècniques histoquímiques
  • Microscòpia electrònica
  • Tècniques Immunohistoquímiques
  • Patologia molecular
  • Necròpsies

Torna a Serveis