Atrás
simposium-mips

MIPS4

Organitzar o contribuir
a l’organització de
congressos, cursos,
symposiums, etc.

Concedir ajudes per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis, beques, borses d’estudi, afavorir els intercanvis científics, realitzar i subvencionar programes i activitats docents i d’investigació o esdeveniments diversos relacionats amb els objectius fundacionals.