Sra. Júlia Closa i Guasch

Fisioterapeuta

Núm. Col·legiat 13.630

Titulació

  • Grau en Fisioteràpia. Universitat de Manresa (2018).
  • Curs de Diagnòstic de fisioteràpia basat en el raonament clínic, tests específics i anatomia palpatòria.

Tornar a especialistes