Dr. Josep M. Bausili i Pons

Anestesiòleg

Núm. Col·legiat 12.286

Experiència

Més de 39 anys d’experiència professional. Metge resident a l’ Hospital Sant Joan de Déu i a l’ Hospital Clínic de Barcelona. També va ser resident al Département d’ Anesthésie et Réanimation a l’ Hôpital Henri Mondor  (Paris). Assistant Etranger de la Faculté de Médecine de Créteil. Metge visitant a Clínica Mayo (Minesota – USA). Master de Gestió per a Caps de Servei (EADA).

Ha col·laborat com a anestesiòleg amb l’Hospital Plató, Hospital st. Joan de Déu, Hospital Quirón, Mútua Metal·lúrgica i Centre d’Isòtops Radioactius de Barcelona. També amb l’Hospital de Mollet. Des de 1982, Director del Servei d’ Anestesiologia i Medicina Crítica de l’ Hospital d’ Igualada en totes les seves fases (Hospital Comarcal, Fundació Sanitària d’Igualada i Consorci Sanitari de l’ Anoia).

Membre actiu de les principals societats mèdiques relacionades amb l’ especialitat, tan nacionals com internacionals.

Activitat científica i docent:

Ha impartit, participat i organitzat innumerables cursos,  seminaris, conferències, etc. Ha presentat més de cent cinquanta comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Traducció de llibres d’ anestesiologia. Membre de Comitès Organitzadors i Comitès Científics de diversos congressos i reunions  de l’ especialitat. Ha publicat una trentena d’articles científics i ha col·laborat com a investigador en diversos treballs de recerca. Impulsor i responsable de la formació de metges residents d’ Anestesiologia i Reanimació a l’ Hospital d’ Igualada.

Ha estat premiat en diverses ocasions com son el Premi Joan Costa i Roma i el d’ Innovació en Gestió per la Unió Catalana d’ Hospitals així com per algunes presentacions en congressos. Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’ Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i impulsor del Club de Gestió del Bloc quirúrgic.

Col·laboracions professionals i ciutadanes:

Suport mèdic i organitzatiu en diverses activitats: Ral·li Ciutat d’Igualada, Premi d’ Investigació Sanitària de l’ Anoia, Aerospoprt, Saló Viure Bé, Reunió Sanitària de l’ anoia. Compromissari del COMB (eleccions 2002). Secretari i després President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques Filial Anoia. Membre organitzador i impulsor de la Nit de la Professió.

Actualment director d’ AnesNou, SLP societat mèdica professional especialitzada en l’ anestesiologia,  la medicina perioperatòria i el tractament del dolor que es responsabilitza d’aquesta especialitat i dels diferents tractaments a MIPS, Fundació Privada, des del gener de 2009.

Titulació

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona) i especialista en Anestesiologia i Reanimació (1980)

Tornar a Quadre de serveis