Tractament de dades

Responsable del tractament de dades

Identitat: MIPS Fundació Privada
CIF: G64859259
Adreça: Carrer Sant Carles 59, 1-2; Igualada
Correu electrònic: dades@mipsfundacio.com
Telèfon: 938050404
Delegat de Protecció de Dades: MIPS Fundació Privada ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual pot posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat pot contactar amb el Delegat de Dades a través de les dades de contacte següents:

dades@mipsfundacio.com
Sra. Torras
Tel. 938075989