Medicina interna

Comprèn l’estudi, el diagnòstic i la terapèutica de les malalties que afecten tot l’organisme, o bé de les que, radicades en un òrgan, tenen repercussions en altres òrgans, i de les que es manifesten per símptomes i signes que cal cercar perquè són poc aparents.

Torna a Serveis