Geriatria

Part de la patologia, branca de la gerontologia, que estudia les malalties pròpies de la vellesa. S’estudia el procés d’envelliment, les característiques somàtiques i psíquiques del vell i els problemes psicològics, familiars, socials, econòmics, etc, inherents als ancians.

Torna a Serveis