Endodòncia

Especialitat de l’Odontologia que tracta la polpa dental.

Mitjançant l’endodòncia s’elimina el teixit polpar i posteriorment es segella.

Una endodòncia es necessària en casos de càries extenses, infeccions, traumatismes o per motius protètics.