Cirurgia general i digestiva

Cirurgia que s’ocupa de tota mena de malalties o defectes quirúrgics. Cirurgia dels òrgans de l’aparell digestiu. Inclou la cirurgia esofàgica, l’abdominal i l’anorectal.

Entre d’altres proves, realitzem les següents.

  • Cirurgia amb laparoscòpia
  • Cirurgia de l’aparell digestiu
  • Cirurgia de la paret abdominal
  • Cirurgia de la pell i biòpsies
  • Cirurgia pediàtrica
  • Cirurgia proctològica
  • Rectosigmoidoscòpia

Torna a Serveis