Reservar hora de visita

Per reservar hora amb el vostre especialista podeu fer-ho per dues vies
MIPS Fundació Privada  · c/ Delícies,8 · 08700 Igualada (Barcelona) · T. 93 805 04 04